Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 500/08.06.2021, Partea a III-a, respectiv:
DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
1. Serviciul Administrare Proceduri Europene / Compartiment Administrare Procedură Centralizată:
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, inginerie chimică), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
2. Serviciul Administrare Proceduri Europene / Compartiment Validare/Administrare Variaţii:
– 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (Farmacist, Chimist Specialist, Inginer Chimist, Biochimist Principal), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
3. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
– 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist – laborator farmaceutic, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
4. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar-farmacie clinică, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist laborator (farmaceutic sau farmacie clinică) sau chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
1. Serviciul evaluare procedură națională, compartiment calitate medicamente:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist specialist), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist primar), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
2. Serviciul variații procedură națională, birou evaluare – validare variații:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată (biochimist), cu normă întreagă;
3. Serviciul administrare procedură națională:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată (farmacist primar), cu normă întreagă.
citeste documentul …