Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 626/08.07.2021, Partea a III-a, respectiv:
DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
– 1 (unu) post director, gradul II, nivel studii S, specialitate farmacie, farmacist primar, 7 ani vechime în specialitate, 7 ani experiență practică, 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
2. BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
– 3 (trei) posturi expert gr. IA, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
3. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
– 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate (jurnalism, științe politice), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
4. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
– 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate informatică sau științe economice (management), minim 2 ani vechime în funcție de conducere, norma întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, minim 2 ani vechime în funcție de conducere, norma întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …