1. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
– 1 (unu) post consilier juridic gr. I, studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
– 1 (unu) consilier pentru afaceri europene, studii S, specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
2. DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
– 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
e) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
– 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
3. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
a) 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate informatică, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate informatică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …