AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 958/30.09.2021 Partea a III-a, respectiv:
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ:
– 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
– 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …