Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV

2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată;
1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată (experienta fabricație medicamente de uz uman).
citeste documentul …