Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs, a următoarelor posturi contractuale, vacante de execuție, pe perioadă determinată:
DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
– 1 (unu) post expert gr. IA, vechime în specialitate 6 ani si 6 luni, specialitate – economic, juridic, administrație publică, farmacie, etc, nivel studii S, perioadă determinată;
Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal
– 1 (unu) post expert gr. IA, vechime în specialitate 6 ani si 6 luni, specialitate drept, nivel studii S, perioadă determinată.

citeste documentul …