ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
– referent de specialitate gr.II, în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Serviciului tehnologia informației și a comunicațiilor;
– referent de specialitate gr.II, în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcția resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă;
citeste documentul …