ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
– expert gr. I, în funcția de expert gr. IA, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul administrare proceduri europene;
– expert gr. I, în funcția de expert gr. IA, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul variații procedură națională;
citeste documentul …