Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează examenul pentru promovarea în grad profesional superior a personalului contractual, după cum urmeaza:
1. referent de specialitate gr.II promovare în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate;
2. referent de specialitate gr.I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice;
3. referent de specialitate gr.I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice;
4. inspector de specialitate gr.II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
5. consilier juridic gr.II promovare în funcția de consilier juridic gr. I, Direcției juridice afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale.
citeste documentul …