ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
A. inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață, Compartiment vigilență;
B. inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA;
C. inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI IAȘI;
D. inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI CRAIOVA;
E. inspector de specialitate gr.II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare;
F. 2 posturi de inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic – laboratoare, Serviciul unitate nucleară;
G. 2 inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
H. 2 posturi de inspector de specialitate gr. II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
I. expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment procedură centralizată;
J. referent de specialitate debutant, în funcția de referent de specialitate gr. II, în cadrul Serviciului publicitate;
K. referent tr. II, în funcția de referent tr. I, în cadrul Serviciului publicitate;
L. expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției generale evaluare – autorizare, Serviciul nomenclator;
M. consilier juridic gr.I, în funcția de consilier juridic gr. IA, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
N. consilier juridic debutant, în funcția de consilier juridic gr. II, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale.
citeste documentul …