Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior a personalului contractual încadrat în funcții cu grad de debutant, după cum urmează:
1. Direcția resurse umane și managementul calității,
Serviciul personal – salarizare
Compartiment personal
– 1 (un) post referent de specialitate gr. II
2. Direcția generală evaluare-autorizare,
Direcția procedură națională
Serviciul evaluare procedură națională
Compartiment informații medicamente
– 1 (un) post referent de specialitate gr. II
3. Direcția generală dispozitive medicale,
Direcția reglementare, supraveghere piață
UTI CLUJ
– 1 (un) post inspector de specialitate gr. II
descarcă documentul …