Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în treaptă/grad profesional superior a personalului contractual încadrat în funcții cu treaptă/grad de debutant, după cum urmează:
1. SERVICIUL PUBLICITATE
– 1 (un) post referent de specialitate gr. II
2. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE,COMPARTIMENT LIZIBILITATE
– 1 (un) post de referent de specialitate gr. II
– 1 (un) post de referent gr. II
3. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII,SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI REGISTRATURĂ, COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITĂȚII, ETICĂ ȘI INTEGRITATE
– 1 (un) post de referent de specialitate gr.II
4. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE,SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
– 1 (un) post expert gr. II
5. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE,DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT CALITATE MEDICAMENTE
– 1 (un) post expert gr. II
6. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE,DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP
– 1 (un) post expert gr. II
7. DIRECȚIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚA – UTI ORADEA
– 1 (un) post inspector de specialitate gr. II
8. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚA – UTI MUREȘ
– 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
9. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA – UTI CRAIOVA
– 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
10. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA TEHNIC LABORATOARE, SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
– 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
11. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚA – SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE
– 2 (două) posturi de inspector de specialitate gr.II
12. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
– 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
13. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚA SERVICIUL REGLEMENTARE
– 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
14. DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR, LABORATOR DETERMINARI FIZICO-CHIMICE, IMUNOCHIMICE ȘI SEROLOGICE LA MEDICAMENTE BIOLOGICE ȘI FARMACOTOXICOLOGIE
– 1 (un) post expert gr. II
15. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR.
– 1 (un) post referent de specialitate gr. II
citeste documentul …