DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP :
– 1 (un) post expert gr. II
citeste documentul …