DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI REGISTRATURĂ, COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITĂȚII, ETICĂ ȘI INTEGRITATE
– 1 (un) post de referent de specialitate gr. II
citeste documentul …