27.01.2011
In atentia persoanelor interesate
Pentru medicamentele autorizate prin procedura nationala, descentralizata sau de recunoastere mutuala, anterior intrarii in vigoare a normelor privind clasificarea pentru eliberare, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1602/2010, pana la momentul reinnoirii autorizatiei sau in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentelor norme (in cazul medicamentelor cu valabilitate nelimitata a autorizatiei), expresiile utilizate pentru subcategoriile de clasificare se vor echivala cu expresiile adoptate prin prezentele norme, conform documentului din anexa.
Pentru medicamentele autorizate prin procedura centralizata, expresiile utilizate pentru subcategoriile de clasificare pentru eliberare se vor echivala cu expresiile adoptate prin Hotararea Consiliului Stiintific nr. 13/2010 (care armonizeaza clasificarea pentru eliberare a medicamentelor autorizate prin procedura centralizata cu cea utilizata pentru celelalte tipuri de proceduri), conform documentului din anexa.
descarca anexa …