01.11.2023
In atenția deținătorilor de autorizații de punere pe piață
Referitor la Comunicările directe către profesioniștii din domeniul sănătății, vă aducem la cunoștință publicarea pe website-ul ANMDMR a unor materiale utile pentru deținătorii de autorizații de punere pe piață. Aceste materiale conțin informații importante de avut în vedere de către DAPP în elaborarea și depunerea spre aprobare la ANMDMR a Comunicărilor directe către profesioniștii din domeniul sănătății.
Vă rugăm să consultați website-ul ANMDMR, secțiunea Medicamente de Uz uman – Comunicări directe către profesioniștii din domeniul sănătății.