02.03.2011
In atentia detinatorilor de autorizatii de punere pe piata
Referitor la inscriptionarea materialelor publicitare adresate publicului larg cu numarul vizei eliberate de ANMDM si data eliberarii acesteia, in conformitate cu HCS 31/01.11.2010, art. 5, va comunicam ca materialele vor fi inscriptionate doar cu “nr………./…………….”, excluzand din materiale “Acest material publicitar detine viza ANMDM”. Prin urmare, toate materialele aflate in evaluare si cele care urmeaza a fi depuse spre evaluare vor contine la sfarsit doar numarul vizei si data eliberarii (exemplu: “20/01.03.2011”). Articolul 5 al HCS 31, va fi supus atentiei CS pentru modificare in urmatoarea sedinta.
Referitor la materialele destinate profesionistilor din domeniul sanitar, va comunicam ca Ghidul privind publicitatea prevede ca acestea sa contina RCP prescurtat. ANMDM va propune in urmatoarea sedinta a CS o dimensiune cu care sa fie scrise informatiile din RCP care sa asigure lizibilitatea si anume: caracterele trebuie sa aiba minimum 3 mm.