02.03.2022
În atenția producătorilor de dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro din România și a tuturor părților interesate
Vă informăm că pe site-ul Comisiei Europene a fost lansată o consultare publică privind Proiectul de regulament de punere în aplicare și anexa acestuia privind specificațiile comune pentru anumite dispozitive medicale clasa D conform Regulamentul privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 2017/746 (IVDR). Termenul de transmitere a observațiilor este 09.03.2022.
Acesta poate fi accesat la link-ul: In vitro diagnostic medical devices – common specifications (europa.eu)