02.05.2021
În atenția tuturor distribuitorilor angro de medicamente care intenționează să depună notificări de livrare intracomunitară conform OMS 740/2021
Luând în considerare intrarea în vigoare a OMS 740/2021 Privind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare şi destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, pe o perioadă de 6 luni.
Menţionăm că în conformitate cu prevederile Ordinului 740/2021 medicamentele cuprinse în anexa la prezentul ordin pot fi livrate intracomunitar în condiţiile menţionate la art.1 alin (3).
descarca documentul …