02.08.2021
În atenția persoanelor interesate
Vă informăm că la data de 11 iunie 2021 a fost publicata ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 9 iunie 2021privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
Actul legislativ poate fi consultat la adresa
ORD DE URGENTA 46 09/06/2021 – Portal Legislativ (just.ro)