02.09.2016
In atentia persoanelor interesate
Incepand cu data de 05.09.2016 este obligatorie depunerea documentatiei si in format electronic (scanate si copiate pe un suport de stocare).
– Documente privind toate tipurile de inspectii (documente administrative in vederea solicitarii inspectiilor, dosare standard, formulare de solicitare a inspectiilor, planuri de masuri corective, documente care sustin diverse solicitari privind modificarea autorizatiilor si a anexelor la autorizatiile emise de catre DIF).
– Documente care insotesc alte tipuri de solicitari: aprobarea exceptarii de la etichetare, avizarea donatiilor de medicamente, aprobarea furnizarii mostrelor de medicamente si orice alte tipuri de solicitari care necesita depunere de documente in sustinere.
– Documentele electronice vor insoti adresa de inaintare, care trebuie depusa in original.
– Documentele privind autorizarea unitatilor care pot efectua studii clinice in domeniul medicamentelor de uz uman vor fi depuse in format hartie si in format electronic (scanate si copiate pe un suport de stocare).