03.03.2021
În atenția persoanelor interesate
Referitor la comercializarea testelor rapide de detecție a antigenelor SARS Cov-2, ANMDMR revine asupra adresei publicate pe site, pe data de 25.11.2020 cu următoarele clarificări:
În urma unei reevaluări a încadrării acestor dispozitive medicale, Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Colegiul Farmaciștilor din România consideră testele rapide pentru depistarea infecției cu SARS – CoV- 2 ca fiind permise a fi comercializate cu amănuntul, prin farmaciile comunitare.
Având în vedere instrucțiunile de utilizare ale producătorului, este obligatoriu ca eliberarea testelor rapide să fie însoțită de avertismentul: „Prelevarea probelor și interpretarea rezultatelor trebuie facută doar de către personal medico-sanitar calificat”.