03.06.2019
In atentia persoanelor interesate
ANMDM – in plin proces de recuperare a intarzierilor privind activitatea de evaluare a dosarelor de autorizare / inspectie farmaceutica
ANMDM prezinta in tabelul anexat situatia dosarelor de autorizare finalizate / inspectiilor efectuate in perioada februarie – mai 2019, in comparatie cu anul 2018.
Cifrele sunt elocvente, ilustrand activitatea intensa desfasurata in februarie – mai 2019 vs. anul 2018, respectiv:
– in procedura nationala, o crestere procentuala de 984 %
– in evaluarea tehnologiilor medicale (HTA), o crestere de 131 %
– in autorizarea de studii clinice, o crestere de 44 %
– in autorizare de studii observationale , o crestere de 175 %.
Avand in vedere deschiderea conducerii ANMDM spre transparentizarea activitatii, incepand cu luna iunie 2019, Agentia va informa lunar, pe website-ul institutiei, toate partile interesate, cu privire la rezultatele detaliate obtinute in luna anterioara referitor la:
– autorizarea de punere pe piata prin procedura nationala si procedurile europene,
– autorizarea desfasurarii studiilor clinice,
– evaluarea dosarelor privind includerea in Lista medicamentelor compensate si gratuite, anexa la HG 720/2008,
– inspectiile farmaceutice de verificare a respectarii regulilor de Buna Practica de Distributie si Buna Practica de Fabricatie.
Rezultatele vor fi publicate in cadrul sectiunilor dedicate structurilor respective.

descarca documentul …