04.01.2011
In atentia detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata
Cererile de reinnoire ale autorizatiilor de punere pe piata ale medicamentelor cu APP emise in lunile noiembrie si decembrie 2006, prin procedura “pur” nationala si prin procedurile simplificate CADREAC/nCADREAC, pot fi depuse incepand cu 1 ianuarie 2011, pentru evitarea primirii unui numar mare de solicitari intr-un timp scurt. In vederea asigurarii unei bune coordonari a activitatii, se va face o programare a depunerii acestor cererii de catre Biroul Registratura, Evidente-Repartitii, Eliberare Documente din cadrul Departamentului Logistica, Informatica si Gestionarea Electronica a Datelor.