04.01.2013
In atentia Detinatorilor de Autorizatii de Punere pe Piata
Va reamintim ca, in vederea gestionarii variatiilor pentru autorizatiile de punere pe piata emise ca urmare a evaluarii cererilor depuse prin proceduri europene, sunt disponibile 2 adrese dedicate exclusiv acestor proceduri:
var.responses@anm.ro – pentru transmiterea documentatiei/completarilor la documentatie/raspunsurilor in cadrul procedurilor de variatie in derulare
var.translations@anm.ro – pentru transmiterea versiunilor in limba romana a textelor agreate la finalizarea pozitiva a unei variatii.
Mentionam ca versiunile intermediare ale Informatiilor produsului (rezumatul caracteristicilor produsului, prospect, informatiile privind etichetarea), transmise ca raspuns la comentariile din timpul procedurii, constituie documentatie si trebuie trasnmise pe adresa dedicata acestui tip de documente.
In plus, pe adresa generala mrp-dcp.info@anm.ro pot fi solicitate informatii privind numarul alocat de ANMDM variatiilor grupate pentru procedurile in care Romania este Stat Membru de referinta.