04.02.2021
În atenția persoanelor interesate
Pentru a face față consecințelor descrise în avizul emis de Comisia Europeană împreună cu Agenția Europeană pentru Medicamente, titularii autorizațiilor de punere pe piață și titularii autorizațiilor de fabricație, precum și distribuitorii angro de medicamente sunt sfătuiți, în special:
− să ia toate măsurile pentru a ține seama de faptul că, după încheierea perioadei de tranziție, Regatul Unit se află în afara sistemului de reglementare al UE pentru medicamente în toate privințele [procedurile de autorizare a introducerii pe piață, cerințele privind importul, (co)etichetarea, aprovizionarea cu medicamente etc.];
− să aibă în vedere, în toate deciziile comerciale, faptul că, după încheierea perioadei de tranziție, toate mărfurile, inclusiv medicamentele, expediate din Regatul Unit către UE vor face obiectul procedurilor/controalelor în ceea ce privește cerințele fiscale (taxe vamale, origine, TVA) și cerințele nefiscale (eliberarea loturilor).
descarca documentul…