04.10.2022
În atenția tuturor importatorilor și distribuitorilor de dispozitive medicale
ANMDMR atenționează toți importatorii și distribuitorii de dispozitive medicale să nu introducă pe piața din România dispozitive medicale de tipul: Instrumentos quirúrgicos (clase lla), sistemas de endoscopia e accesorios, Instrumentos e accesorios para electrobisturíes, Cánulas traqueales, Implantes para ortopedia, clips para aneurisma (classe III), Insufladores de C02, Trocars desechables esteriles, fabricate de producătorul AMNOTEC International Medical GmbH, Germania dacă au intrat în posesia Certificatului de conformitate CE falsificat nr. HT 09 08 55978 331 care ar fi emis de Organismul Notificat TÜV SÜD Product Service GmbH, Germania (0123) la data de 2019-03-14, valabil până la data de 2022-09-13.