07.09.2023
În atenția Deținătorilor de Autorizații de punere pe piață
Referitor la Nomenclatorul pentru medicamente de uz uman pentru anul 2023
Pentru actualizarea Nomenclatorului pentru medicamente de uz uman pentru anul 2023, deținătorii de autorizații de punere pe piață (DAPP)/reprezentanții DAPP trebuie să depună la ANMDMR până la finalul anului formularul de plată a tarifului pentru întocmire și actualizare Nomenclator medicamente de uz uman disponibil pe website-ul ANMDMR la rubrica “Formulare și tarife – Medicamente de uz uman”, în care se vor menționa următoarele:
– lista tuturor medicamentelor (denumire medicament, formă farmaceutică, concentrație) din portofoliul DAPP;
– cuantumul total al tarifului în euro, conform OMS nr. 888/2014, prin înmulțirea valorii tarifului cu numărul de medicamente (APP).
Reprezentanții mai multor DAPP vor depune câte un formular de plată pentru fiecare DAPP, deoarece facturile se emit pentru fiecare DAPP și nu pentru fiecare medicament, cu indicarea în formularul de plată a firmei plătitoare cu datele de facturare ale acesteia și moneda.
Menţionăm faptul că achitarea tarifului este obligatorie pentru toate medicamentele cu APP, inclusiv în situația în care medicamentul nu se comercializează în anul respectiv, mai puţin pentru medicamentele autorizate care deţin o Autorizaţie pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale (ANS).