07.11.2011
In atentia detinatorilor de autorizatii de punere pe piata
Conform art. 729 si art. 730 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII – Medicamentul, aveti obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale informatii actualizate cu privire la data punerii pe piata (data retragerii de pe piata) a tuturor medicamentelor cu autorizatii valide care intra in componenta portofoliului dumneavoastra, in termen de 15 zile de la data prezentei adrese.
Informatiile vor fi depuse in format electronic (adresa de e-mail: cristian.sandulescu@anm.ro) si in original, conform formularului pentru raportarea situatiei punerii pe piata a medicamentelor (art. 729 din Legea nr. 95/2006).