07.12.2020
In atenţia tuturor distribuitorilor angro de medicamente care intenționează să depună notificări de livrare intracomunitară conform OMS 672/2020”
Luând în considerare intrarea în vigoare, începând cu data de 03.12.2020, a OMS 2054/27.11.2020 privind modificarea anexei OMS 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2, vă comunicăm lista actualizată a medicamentelor aferente tuturor DCI-urilor menţionate în protocolul de tratament, autorizate de punere de piaţă în România şi care au preţ în CANAMED (excepţie medicamentele OTC); menţionăm că faţă de precedenta listă au fost eliminate medicamentele aferente DCI ritonavirum şi a combinaţiei darunavirum + cobicistatum, precum şi medicamentele Xarelto 15mg şi 20mg şi au fost introduse medicamente aferente DCI: favipiravirum, lopinavirum+ritonavirum şi apixabanum, precum şi medicamentele Dexametazona KRKA 4mg, Dexametazona KRKA 20mg, Perazone 0.5mg, Mabthera 1600mg şi Heparin Belmed 5000UI/ml.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) din OMS 672/2020 se suspendă temporar distribuţia în afara teritoriului României, pe o perioada de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordinului, a medicamentelor cuprinse în protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2, menţionate în lista ataşată prezentului anunţ, prin derogare fiind acceptate doar excepţiile menţionate la art.2 alin (3).
descarca documentul…