08.03.2024
În atenția persoanelor interesate
Vă informăm că începând cu data de 08.03.2024 s-au modificat Formularul pentru plata tarifului pentru variațiile de tip IA, tip IB, tip II, transferul autorizației de punere pe piață și alte modificări la autorizația de punere pe piață pentru medicamentele autorizate prin procedură națională Test de lizibilitate.