08.11.2019
În atenția Deținătorilor de Autorizații de punere pe piață
În cadrul fazei naționale a procedurilor DCP/MRP, pentru a asigura eficientizarea fluxului de lucru trebuie respectați următorii pași
– propunerile evaluatorilor ANMDMR trebuie verificate. În cazul în care aveți comentarii cu privire la modificările efectuate de evaluatori/sunteți de acord cu modificările trebuie să transmiteți opinia dumneavoastră în termen de 10 zile lucratoare. Comentariile trebuie să fie evidențiate pe textul propus de evaluatorul ANMDMR.
– textele trebuie revizuite respectând standardul de formatare (Times New Roman, 11 pct, fără spații libere supradimensionate, numerotate în partea de jos a paginii pe porțiunea din mijloc).
– în cazul în care nu transmiteți opinia în termen de 10 zile lucrătoare, comentariile evaluatorului ANMDMR se consideră a fi acceptate, procedura fiind declarată finalizată.
– orice solicitări de modificări (incluzând erori de tastare, corecturi editoriale) ulterioare momentului în care trimiteți varianta agreată sau transmise după termenul stabilit pentru corespondență nu vor fi luate în considerare. Aceste modificări vor fi efectuate în cursul fazei naționale a variațiilor ulterioare.