09.08.2023
În atenția tuturor părților interesate
Anunț privind cursurile de formare profesională și instruire pentru personalul cu atribuții specifice de instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale
descarca documentul…