10.05.2021
În atenția utilizatorilor finali ai SNVM
În scopul protejării pacienților, este important ca toate părțile interesate, în special Utilizatorii Finali (UF) înscriși în OSMR, să fie conștienți de obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului Delegat (UE) 2016/161 al Comisiei de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman.
Nerespectarea obligațiilor legale menționate în Directiva privind medicamentele falsificate și regulamentul delegat al Comisiei constituie o încălcare a legislației UE.
În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, inspectorii ANMDMR vor verifica, în cadrul inspecțiilor efectuate, repectarea obligațiilor prevăzute în Regulamentului Delegat (UE) 2016/161 al Comisiei și în Ordinul ministrului sănătății nr. 1473/2018.
descarca documentul …