11.05.2023
În atenția producătorilor, reprezentanților autorizați, operatorilor economici și a tuturor părților interesate
Vă informăm că în data de 10 mai 2023, Comisia Europeană a publicat proiectul final al Regulamentului de punere în aplicare al Comisiei, de modificare a dispozițiilor tranzitorii stabilite în Regulamentul (UE) 2022/2346 de stabilire a specificațiilor comune pentru produsele fără un scop medical prevăzut, pe site-ul Comisiei și este deschis comentariilor până la data de 05.06.2023. Comentariile pot fi trimise Comisiei.
Acest proiect este propus din motive de coerență și pentru a oferi securitate juridică operatorilor economici prin alinierea prevederilor referitoare la perioadele de tranziție din Regulamentul de implementare R(EU) 2022/2346 pentru produsele care sunt acoperite de un certificat emis de un organism notificat conform Directivei 93/42/EEC cu cele din Regulamentul R(EU) 2017/745, așa cum au fost amendate de Regulamentul R(EU) 2023/607.
Anunțul Comisiei Europene poate fi accesat la: Amendment of common specifications for products without intended medical purpose listed in Ann. XVI – Reg. (EU) 2017/745 (europa.eu)
descarca documentul…