11.07.2011
In atentia Detinatorilor de Autorizatii de Punere pe Piata
In contextul implementarii noii legislatii de farmacovigilenta, companiile farmaceutice trebuie sa introduca in “EudraVigilance Medicinal Product Dictionary”, in format electronic, informatiile despre medicamentele pentru care detin autorizatii de punere pe piata in Uniunea Europeana (inclusiv in Romania!), incepand din septembrie 2011 prin EudraVigilance Gateway (in format compliant XSD) sau din ianuarie 2012 printr-un program care va fi pus la dispozitie de Agentia Europeana a Medicamentului (European Medicines Agency) incepand cu acea data.
Procesul trebuie sa se incheie la data de 02 iulie 2012.
Pentru informatii suplimentare consultati (si urmariti) link-urile:
http://eudravigilance.ema.europa.eu/human/index.asp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_
events/news/2011/06/news_detail_001293.jsp&murl=menus/news
_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1