12.01.2017
In atentia persoanelor interesate
Urmare a finalizarii procedurilor de evaluare, precum si a notificarilor primite de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate privind incheirea contractelor cost-volum, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a inaintat Ministerului Sanatatii lista cu denumirile comune internationale propuse pentru a fi incluse in sistemul de rambursare.
Propunerile vizeaza introducerea unui numar de 13 DCI noi si modificarea a 5 DCI cuprinse in Lista anexa la HG 720/2008.
Se asigura, astfel, accesul la noi alternative terapeutice in:
– Oncologie – pentru neoplasm pulmonar, neoplasm de prostata, leucemie, limfom, mielom multiplu
– Boli rare – pentru boala Gaucher, purpura trombocitopenica imuna, distrofie musculara Duchenne, angioedem ereditar
– Diabet zaharat
– Pneumologie – pentru bronhopneumopatia cronica obstructiva (BPOC) si fibroza pulmonara.