12.04.2021
În atenția persoanelor interesate
Comisia Europeana a facut public în 18.02.2021 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_682) comunicatul EU Health Security Committee (HSC) prin care este agreată o listă cu testele rapide antigen de determinare a COVID – 19 care conține și testele ale căror rezultate sunt recunoscute mutual și un set comun de date standardizate ce vor fi incluse în certificatele care conțin rezultatele testelor COVID-19. Acest document a fost întocmit în urma Recomandării Consiliului din 20.01.2021 și nu are un caracter obligatoriu (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/en/pdf).
Documentul conține în primul rând o listă comună (Anexa I) cu testele rapide de tip antigen pentru determinarea COVID-19 ce sunt considerate a fi adecvate pentru utilizare în situațiile și contextele menționate la punctul 6 din Recomandarea Consiliului din 20.01.2021.
Dintre testele Anexei I au fost selectate 16 teste antigenice rapide ale căror rezultate sunt recunoscute reciproc de către statele membre.
În anunțul postat pe pagina Comisiei Europene se evidențiază faptul că testele rapide de antigen sunt cruciale pentru încetinirea răspândirii COVID-19. Dacă se solicită sau se recomandă teste negative COVID-19 pentru desfășurarea oricărei activități, este esențial ca acestea să fie recunoscute reciproc și rezultatele testelor înscrise în certificate recunoscute în întreaga UE. Acest lucru este esențial, în special în contextul călătoriilor. Cetățenii UE au nevoie de claritate și predictibilitate.
Actualizarea listei va fi postată de către ANMDMR cu regularitate.