13.05.2020
În atenția tuturor celor interesați
ANMDMR aduce la cunostinta tuturor celor interesati anuntul facut de Comisia Europeana in 23.04.2020 privind adoptarea la nivelul Consiliului Europei si a Parlamentului European a propunerii de amanare cu 1 an, pana la 26 Mai 2021, a termenului de punere totala in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului – MDR, in scopul prioritizarii luptei impotriva Coronavirus. Regulamentul (UE) 2020/561 al al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de amendare a MDR amana de asemenea cu 1 an data de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului, dar nu are niciun impact asupra datei de punere totala in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei – IVDR, care ramane 26 Mai 2022.
descarca documentul…