13.08.2019
In atentia partilor interesate
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania anunta modificarea Articolului 893 din Legea nr. 95/2006, in conformitate cu ORDONANTA Nr. 9 din 8 august 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, a unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale si cu privire la masuri fiscal-bugetare (publicata in: Monitorul Oficial Nr. 668 din 9 august 2019),
dupa cum urmeaza:
15. Articolul 893 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 893 – La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de punere pe piata, solicitantii platesc la ANMDMR un tarif de autorizare de punere pe piata de 5.000 euro sau echivalentul in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei, care constituie venit propriu al ANMDMR.”