13.09.2021
În atenția tuturor distribuitorilor angro de medicamente pentru nevoi speciale
Având în vedere dispozițiile art 15 lit. d) și f) din Normele de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 85/2013 cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:
”Art. 15 – Distribuitorul angro de medicamente pentru nevoi speciale trebuie să respecte următoarele obligaţii: (…)
d) să notifice Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România despre cantitatea efectivă importată/comercializată din medicamentul pentru nevoi speciale respectiv la fiecare intrare/ieşire, stocul de medicament şi despre orice alte probleme apărute în furnizarea acestuia, până pe data de 15 a fiecărei luni, precum şi oricând în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei;(…)
f) să asigure stocuri adecvate şi continue pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale, astfel încât să nu existe discontinuităţi în aprovizionarea pieţei, respectiv să asigure cel puţin cantitatea medie lunară de medicament pentru care i s-a eliberat autorizaţie.”,
Toți distribuitorii angro de medicamente pentru nevoi speciale sunt obligați să respecte prevederile legale mai sus-menționate și să notifice ANMDMR folosind formularul atașat prezentului anunț.
Totodată vă informăm că transmiterea acestor date se va face pe următoarele adrese de e-mail:
ans@anm.ro
secretariat@anm.ro
presedinte@anm.ro
descarca formularul …