13.12.2017
In atentia tuturor distribuitorilor angro de medicamente
In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din OMS 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, unitatile autorizate de distributie angro la data intarii in vigoare a Normelor, trebuie sa obtina certificat de buna practica de distributie angro in maximum 2 ani.
Luand in considerare faptul ca cele mai multe solicitari au fost depuse pe parcursul anului 2017, iar numarul personalului cu atributii de inspector este necorespunzator volumului activitatilor efectuate in cadrul Departamentului Inspectie Farmaceutica, ANMDM a propus Ministerului Sanatatii prorogarea termenului de implementare a art. 31 din OMS 131/2016 pana la data de 11 februarie 2019.