14.03.2019
In atentia persoanelor interesate
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) va informa cu privire la concluziile reuniunilor lunare ale Comitetului EMA pentru medicamente de uz uman (Committee for Medicinal Products for Human Use = CHMP), in urma dezbaterii anumitor aspecte referitoare la medicament.