14.03.2023
În atenția producătorilor,reprezentanților autorizați, operatorilor economici și a tuturor părților interesate
Vă informăm că în data de 08.03.2023, , Comisia Europeană a publicat REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/502 AL COMISIEI din 1 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește frecvența reevaluărilor complete ale organismelor notificate și REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/503 AL COMISIEI din 1 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește frecvența reevaluărilor complete ale organismelor notificate, prin care se modifică termenele de reevaluare a organismelor notificate de la 3 la 5 ani și stabilește frecvența reevaluărilor complete ulterioare a acestora la fiecare 5 ani.
Aceste regulamente le regăsiţi accesând linkul:
Directive si regulamente – Dispozitive medicale