14.09.2022
În atenția persoanelor interesate
În atenția operatorilor economici (OE) care solicită avizarea activității de import dispozitive medicale, conform art. 2, lit. a) din Normele metodologice de aplicare a titlului XX din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale (DM), aprobate cu OMS 566/2020 (Norme).
descarca documentul…