14.10.2022
În atenția producătorilor din domeniul dispozitivelor medicale și a tuturor părților interesate
În data de 13.10.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.995,
Ordonanță de urgență privind stabilirea cadrului instituțional, precum și măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746
al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei
Textul ordonanței poate fi consultat în secțiunea Dispozitive medicale – Legislație dispozitive medicale – Legi, ordonanțe și hotărâri de guvern – 2022