15.01.2016
In atentia tuturor distribuitorilor angro de medicamente autorizati
Avand in vedere faptul ca nu au fost prelungite prevederile Ordinului nr. 456 /2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate in aprovizionare de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si a unei masuri pentru asigurarea acestora pe piata din Romania, va atragem atentia asupra obligatiei de respectare a prevederilor art. 804(2) din Legea 95/2006 republicata – Titlul XVIII (obligatia de a asigura stocuri adecvate si continue din acel medicament catre farmacii si persoanele autorizate sa furnizeze medicamente, astfel încât nevoile pacientilor din România sa fie acoperite)
Nerespectarea prevederilor legislative mentionate mai sus se sanctioneaza prompt de catre ANMDM conform Legii 95/2006 republicata – Titlul XVIII, art. 875 lit. n) sau o) cu amenda contraventionala.