16.08.2022
În atenția tuturor părților interesate de dispozitivele fără scop medical
Vă informăm că proiectul final al Regulamentului de punere în aplicare privind reclasificarea grupelor de produse active fără scop medical enumerate în anexa XVI din Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului, a fost publicat spre consultare pe site-ul Comisiei Europene, DG SANTE la https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12972-Medical-devices-reclassification-of-products-without-an-intended-medical-purpose_en
Toti cei interesați pot trimite comentarii până la data de 8 Septembrie 2022.