17.08.2020
In atenţia tuturor distribuitorilor angro de medicamente care intenționează să depună notificări de livrare intracomunitară conform OMS 672/2020
Luând în considerare intrarea în vigoare, începând cu data de 10.08.2020, a OMS 1418/2020 privind modificarea anexei OMS 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2, vă comunicăm lista actualizată a medicamentelor aferente tuturor DCI-urilor menţionate în protocolul de tratament, autorizate de punere de piaţă în România şi care au preţ în Canamed (excepţie medicamentele OTC); menţionăm că faţă de precedenta listă au fost eliminate trei DCI-uri (atazanavirum, oseltamivirum, acethylcisteinum) şi câteva medicamente care nu mai au preţ în Canamed şi au fost introduse doua noi DCI-uri (siltuximabum, rituximabum) şi noi concentraţii pentru DCI rivaroxabanum, precum şi denumiri comerciale care au obţinut preţ în noul Canamed.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) din OMS 672/2020 se suspendă temporar distribuţia în afara teritoriului României, pe o perioada de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordinului, a medicamentelor cuprinse în protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2, menţionate în lista ataşată prezentului anunţ, prin derogare fiind acceptate doar excepţiile menţionate la art.2 alin (3).
descarca documentul…