19.06.2020
În atenția persoanelor interesate – dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro COVID-19
ANMDMR aduce la cunostinta tuturor partilor interesate de procesul de achizitie de teste in vederea utilizarii de catre specialistii in domeniul sanatatii in contextul testarii COVID-19 faptul ca a fost facuta publica de catre Comisia Europeana o baza de date cu dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro COVID-19, atat cu marcaj CE cat si dezvoltate in-house (Research Use Only).
Aceasta baza de date, care cuprinde dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro cu marcaj CE inregistrate de Autoritatile Competente din Statele Membre, potrivit prevederilor art. 29 si 31 din HG nr. 798/2003, echivalentul art. 10 alin. (1) si (3) din Directiva 98/79/EC, va fi actualizata de catre Comisia Europeana si se poate consulta accesand linkul:
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/